การขอแปลงสัญชาติเป็นไทย

For English, please click here.

ในแวบแรกการขอแปลงสัญชาติเป็นไทยดูเหมือนเป็นความฝันที่เป็นไปไม่ได้  สำหรับผู้ที่ย้ายมาอยู่ในประเทศไทยเป็นเรื่องราวที่คุณได้ยิน บ่อยๆคือ มาถึงประเทศไทยบ่อยครั้งเพื่อพำนักระยะสั้น และก่อนที่พวกเขาจะรู้ตัว มาอยู่ที่นี่เป็นทศวรรษหรือมากกว่านั้นแล้ว เนื่องจากการทำงาน การแต่งงาน อากาศ ชายหาด อะไรก็แล้วแต่ ทำให้หลายคนอยากมาใช้ชีวิตที่นี่ และคุณต้องยอมรับ ประเทศไทยเป็นสถานที่ที่น่าอยู่

การขอสัญชาติไทยยากไหม?

ไม่ยากครับ อย่าเชื่อข่าวซุบซิบนินทาหรือนักทฤษฎีเว็บที่เคยได้ยิน ‘เรื่อง’ ต่างๆมา

แม้ว่าไม่ใช่ทุกคนจะได้สัญชาติไทย แต่คำตอบง่ายๆ ก็คือ มันไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิด และเทียบเท่ากับกระบวนการที่จำเป็นในการขอสัญชาติตะวันตก

ครั้งแล้วครั้งเล่าที่ผมได้ยินชาวต่างชาติและคนไทยบอกผมว่า คนต่างด้าวไม่มีทางขอสัญชาติไทยได้ ตำนานทั่วไป ได้แก่ :

 • คุณต้องสามารถพูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว มีเพียง 100 คนต่อปีที่ได้รับสัญชาติไทย
 • คุณต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลาสองทศวรรษก่อนจึงจะสมัครได้
 • เฉพาะผู้ที่มี ‘เส้นสาย’ ในระดับสูงเท่านั้นที่จะได้รับสัญชาติ;
 • รัฐบาลองการให้ผู้เศรษฐีสมัครเท่านั้น; หรือ
 • คุณต้องให้ถุงกระดาษสีน้ำตาลจำนวนมากยัดด้วยเงินสดแก่เจ้าหน้าที่

ความจริงตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง

สำหรับหลายๆ คน การมีประวัติการทำงานที่เมืองไทยที่มั่นคงจะเป็นจุดเริ่มต้น สำหรับคนอื่นๆ จุดเริ่มต้นจะเป็นความสัมพันธ์ต่างๆ ในครอบครัว (คู่สมรส, บิดามารดา) ที่จะกำหนดวิธีการสมัครของคุณ

ตราบใดที่คุณมีสิทธิ์หรือกำลังก้าวไปสู่จุดที่คุณจะมีสิทธิ์ กระบวนการจะไม่ยุ่งยากกว่า (และในหลายกรณีจะง่ายกว่า) การยื่นขอสัญชาติในออสเตรเลีย แคนาดา สหรัฐอเมริกา หรือสหราชอาณาจักร

แล้วสัญชาติไทยได้อย่างไรครับ?

 โดยทั่วไป มีบุคคลหลักสองสามประเภทที่จะมีคุณสมบัติเหมาะสม:

 • ผู้ที่อาศัยอยู่ทีเมืองไทยโดยถือใบอนุญาตทำงานและวีซ่าอย่างต่อเนื่อง เสียภาษภาษีเงินได้
 • ผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
 • ผู้ที่สมรสกับชาวไทย; และ
 • ผู้ที่เกิดกับบิดามารดาชาวไทย

นี่คือหมวดหมู่หลัก และขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นหมวดหมู่ใด จะมีเส้นทางเฉพาะที่ต้องดำเนินการ

ผู้ที่มีใบอนุญาตทำงานจะต้องผ่านเส้นทางผู้พำนักถาวรในประเทศไทยก่อนที่จะมีสิทธิ์สมัคร ในขณะที่ผู้ที่แต่งงานกับคนไทยสามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้

สำหรับผู้ที่เกิดกับพ่อแม่ชาวไทย หรือมีลูกที่มีพ่อแม่คนใดคนหนึ่งเป็นคนไทย ทางเว็บไซต์ยังมีคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับประเด็นต่างๆ เช่น การขอสูติบัตรไทย การถือสองสัญชาติ และภาระหน้าที่ในการเกณฑ์ทหาร

การถือสัญชาติไทยมีประโยชน์อย่างไร?

 ผู้ที่ไม่มีสัญชาติต้องเผชิญกับปัญหาในระบบที่ต้องดูแลอย่างต่อเนื่องเพียงเพื่อรักษาสถานะการพำนักในประเทศไทย ซึ่งอาจรวมถึง:

 • ต่ออายุวีซ่าและใบอนุญาตทำงานทุกปี;
 • การรายงาน 90 วัน;
 • การได้รับอนุญาตเข้าเมืองขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและวีซ่า;
 • การได้รับอนุญาตให้คุณอยู่ต่อถูกยกเลิกหากคุณตกงาน หรือเนื่องจากปัญหาที่เกิดจากงานธุรการจากฝ่ายทรัพยากรมนุษย์;
 • ไม่สามารถเป็นเจ้าของทรัพย์สินส่วนบุคคลที่สำคัญ เช่น ที่ดิน (หรือบ้านชายทะเลไทยที่คุณต้องการมาตลอด!);
 • ห้ามเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในธุรกิจของคุณเอง
 • ถูกบังคับให้พี่งพาผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธุรกิจของคุณ; และ
 • ไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ธนาคารมากมาย เช่น สินเชื่อ

ในตัวของมันเอง สิ่งเหล่านี้อาจดูเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่เมื่อเวลาผ่านไป ความคับข้องใจของแต่ละคนสามารถเพิ่มพูนและสะสมได้

ประโยชน์ของการขจัดความคับข้องใจเหล่านั้นเป็นประโยชน์ในตัวของมันเอง อย่างไรก็ตาม ในฐานะผู้ที่ถือบัตรประจำตัวประชาชนไทย ข้อดีนั้นค่อนข้างตรงไปตรงมา: ความเรียบง่ายและ ความแน่นอน

ความยากของชีวิตชาวต่างชาติมีแค่ไหน การถือบัตรประชาชนไทยง่ายแบบตรงข้ามกันเลย มันตัดผ่านความไร้สาระเกี่ยวกับการบริหารทั้งหมดที่คุณต้องเผชิญในแต่ละวัน ทำให้ชีวิตง่ายมากที่จะจัดการ

ที่สำคัญกว่านั้น การที่คุณมาอยู่หรือความสามารถในการอยู่ในประเทศไทยของคุณจะไม่ถูกสงสัยอีกต่อไป

Thai citizenship

Long time resident of Bangkok. Married, three daughters. Managing director of CLC Asia (www.clc-asia.com). Lots of interesting knowledge and experience built up over time which I hope can be of use to people.

You may also like...

Subscribe to Our Newsletter

Sign up to receive new content first.

Thai Citizenship
error: Unfortunately, due to unscrupulous scammers who try and copy this content and pass it off as their own, this is protected and not available for cut and paste.